Nov 24, 2021 10:28 Asia/Tehran
  • Bə Ərdoğanı devləti əməlon etiraz kardeyu Tırkiyədə aksiya dəvarde.

Tırkiyə şəhrvandon zinə şanqo bə ixtisadi bevəcə vəziyyət etiraz kardeyu iyən Amerkə dollari vədə çı məmləkəti puli erji beji eqıne xoto bə xiyabanon beşin.

Tırkiyə şəhrvandon zinə şanqo bə ixtisadi bevəcə vəziyyət etiraz kardeyu iyən Amerkə dollari vədə çı məmləkəti puli erji beji eqıne xoto bə xiyabanon beşin.

Bə İRNA xəbon əsosi Tırkiyə millət İstambul və Ankara şəhronədə bə xiyabanon beşin və bə prezdent Rəcəb Təyyib Ərdoğan və ım məmləkəti hakim partiya zid şoarışon do.

Millət ım aksiyaədə ədolət və inkişaf partiya hukumət istifa istifa şoaronışon do və Ərdoğani ğıvvəku bə kəno nışteşon tələb karde .