Dec 02, 2021 10:57 Asia/Tehran
  • De Ərdoğanı əmri əsosi Tırkiyə ixtisad vəzir əvəz be.

De Tırkiyə prezdent Rəcəb Təyyib Ərdoğanı hıkmi əsosi Nurəddin Nəbati ım məmləkəti tojə ixtisad vəzir be

De Tırkiyə prezdent Rəcəb Təyyib Ərdoğanı hıkmi əsosi Nurəddin Nəbati ım məmləkəti tojə ixtisad vəzir be.

Ankaraku bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Tırkiyə prezdent Rəcəb Təyyib Ərdoğan ıştə zımo bə kəno mane ğəbul kardeədə, ixtisadi nakonə vəziri Nəbati bə ım vəzifə nışandedə.

Bə ım xəbə əsosi Nəbati bankiyə bəhrə faydə kam karde ciddiyə tərəfdaronkuy.

Im 3 minnə vəzire ki dəvardə 1 sori mıddətdə Tırkiyə ixtisadi hidayəti bəştə dast qətedə.

 

 

Tags