Dec 04, 2021 12:20 Asia/Tehran
  • İŞİD-i Markəzi Asiya təhdidəkəy.

Rusiyə diplomatonku qıləyni, DAEŞ terroristi qrupi əfğanistoni şubəş çı Mərkəzi Asiya məntəğə bestabiəkə amil bə hisob varde.

Bə İRİB raporti əsos, Əmniyət Çura iclosədə Rusiyə daim nımoyəndə i minnə muavin Dimitri Puliyanski tojədən votışe: DAEŞ terroristi qrupi əfğanistoni şubəş nə ın ki Əfğaniston, bəlkəm çı Mərkəzi Asiya məntəğə bestabiəkə amile.

Pulyanski bə sanksiyaon tətbiği xoto İŞİD və Əl-Ğaidə zidd bıə İ bıə milləton təşkiloti ğətnoməon təsirin surəti icra bey zəruriyati jəğo ki Rusiyə tərəfo icra bıdə təkidış karde.

Rusiyə ın diplomat əlovəş karde: DAEŞ terroristi qrupi əfğanistoni şubəş hukmən həm Əfğaniston və həm çı Mərkəzi Asiya məntəğə noəmn iyən bestabiəkə amile.

Tags