Dec 05, 2021 13:59 Asia/Tehran
  • İraği cənub hissədə Amerkə kərvon hədəf qətə bə.

İraği xəbəriyə mənbəon ım məmləkəti cənub hissədə Amerkə silahinə ğıvvon qıləy kərvoni hədəf ğəror qəteku xəbəşon doə.

İraği xəbəriyə mənbəon ım məmləkəti cənub hissədə Amerkə silahinə ğıvvon qıləy kərvoni hədəf ğəror qəteku xəbəşon doə.

Bə Şəfəğniyoz xəbon əsosi bə İŞİDı zin nomo bıə Amerkə silahinə ğıvvon kərvon ımruj 1 şanbə Əldivaniyə ostanədə koy kənoədə noə bombaədə hədəf qətə bə.