Jan 11, 2022 13:31 Asia/Tehran

İraği parlamenti iminə iclosədə bəzi deputaton de veydıjdə fraksiya məsələ əloğədor şifahi mubahisə kardəşone,çən peşo deputatonku qıləyni bə parlamenti sınniyə sədri hucum kardə və əvış bə noxəşxonə vığandəşe.

Tags