Jan 11, 2022 13:37 Asia/Tehran

Banqladeşi polisi sıxanəvoti noməlumə otəşi bəpeştə təxminən 1200 qılə kə vəş qətey iyən çandə həzo Rohingiya mısılmanon bekə mandeyku xəbəş doe.