Jan 14, 2022 14:40 Asia/Tehran
  • Tırkiyədə 153 nəfər bə korona tələfat əlovə be.

Bə Tırkiyə səhiyə vəzorətxonə elani əsosi ım məmləkətdə 153 nəfər bə korona tələfat əlovə bə.

Tırkiyədə 153 nəfər bə korona tələfat əlovə be.

Bə Tırkiyə səhiyə vəzorətxonə elani əsosi ım məmləkətdə 153 nəfər bə korona tələfat əlovə bə.

Bə Tırkiyə cumhuriyət rujnamə internetiyə səhifə elani əsosi dəvardə 24 saatdə 75 həzo 564 nəfər bə korona mıbtəlo bən və 51 həzo 675 nəfər həm çok bən.

 

Tags