Jan 15, 2022 11:20 Asia/Tehran
  • İraği şimalədə bə Amerkə hərbiçion mərkəzi hucum bə.

Mediyaiyə mənbəon ,İraği şimal Bələd nomo bıə Amerkəvıjon hərbiyə mərkəzi de bepilotə təyyarəon hucum bardeku xəbəşon doə.

Mediyaiyə mənbəon ,İraği şimal Bələd nomo bıə Amerkəvıjon hərbiyə mərkəzi de bepilotə təyyarəon  hucum bardeku xəbəşon doə.

Bə Saberin niyoz ımrujnə xəbon əsosiİraği şimal hissə Səlahəddin ostani Bələd nomo bə həvoiyə mərkəz ki Amerkə hərbiçion mərkəze de çan qılə be pilotə təyyarə hucumədə dim bə dim bə.

Bə Amerkə hərbiçion mərkəzi hucum barde bəpeştə ım mərkəzədə otəşi duəvilə bə osmon rost bə.

 

Tags