Jan 16, 2022 11:03 Asia/Tehran
  • Tırkiyədə korona tələfat ve bə.

Tırkiyə məmləkətdə korona nəticədə tələfati ədəd ijən ve bə.

Tırkiyə məmləkətdə korona  nəticədə tələfati ədəd ijən ve bə.

Bə Tırkiyə cumhuriyət rujnamə internetiyə mərkəzi elani əsosi Tırkiyə səhiyə vəzorətxonə elanış kardə dəvardə 24 saatdə 177 nəfər korona nəticədə mardən.

Korona tələfat ım məmləkətdə bə 84 həzo 622 nəfər rəsə.

Tırkiyə səhiyə vəzorətxonə elanış kardə dəvardə 24 saatdə 63 həzo 967 nəfəri bə korona mıbtəlo beədə , mıbtəlo bə kəson ədəd bə 10 milyono 404 həzo 64 nəfər rəsə.

 

 

Tags