Jan 18, 2022 14:51 Asia/Tehran

Bə İran Press Xəbə Agentəti məlumoti əsos,Səudiyyə hərbi ceton işanbə ruji şəvi bə Səna şimol-ğərbədə məskun bıə jimoni məntəğəon hucum kardəşone və de tobə ısət 12 Yəməni şəhrvandışon kıştə və 11 nəfərışon həm zəxmin kardə.

Tags