Jan 21, 2022 14:13 Asia/Tehran

Rusiyə mısılmonon cəmədə İroni prezidenti məhəbbətinə iştirok ki doktor Rəisi tojə səfərədə əncom bıə.

İroni prezident qıləy torixi səfəri çərçivədə 4şambə ruji bə Rusiyə şe və de ın kişvəri mısılmonon şura yoli rəsmi dəvəti Maskva yolə məçidədə nımojış vote.

Tags