Jan 22, 2022 12:42 Asia/Tehran

Kiberməkanədə Sistan və Bəlucistan əyoləti əhali de Los-Ancelesi şəhrvandon miyono de eyni qıləy hodisə əloğədor muğayisə əks bıə video pevolo bıə.Bın videodə Sistan və Bəlucistanədə peqardə bo maşin nışon doey beydə ki, şəhrvandon bə maşinəromi komək kardedən və co tərəfiku Los-Ancelesdə iqlə ğatar peqardə və vətəndoon ım ğatarı çapavul kardedən,dızdiyedən.

Tags