Jan 22, 2022 12:46 Asia/Tehran

Amazon-i veyə məhsulon çı paketi dızdon tərəfiku dızdiye beydə.AİŞ-də dızdon har ruj Los-Ancelesiku dəvardə bə çandə da qılə bo vağonon hucum kardedən.

Tags