Jan 23, 2022 10:40 Asia/Tehran

Yəməni mediya Əynə ruji elonışon kardə ki,Səudiyyə hərbi təyyorəon bə Sə`da əyoləti həbsxanə hucumi nəticədə çandə da nəfər odəm kıştə və zəxmin bıə .

Tags