Jan 23, 2022 10:49 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika xarici koon vəziri sıxanon vədə Ermənistanı reaksiya.

Ermənistanı xarici koon vəzorətxonə rabitə normal kardeyu İrəvani tərəfo noə şərton vədə,Azərbaycan Respublika xarici koon vəziri jə ittihamonış rəd karde.

Ermənistanı xarici koon vəzorətxonə rabitə normal kardeyu İrəvani tərəfo noə şərton vədə,Azərbaycan Respublika xarici koon vəziri jə ittihamonış rəd karde.

Bə Ermənistanı umumiyə rədyo xəbə əsosi Ermənistanı xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Vahan Honaniyan,Azərbaycan Respublika xarici koon vəzir Ceyhon Bayramovi sıxanon vədə ki sərhəddon əlomət noeyu İrəvani nav şərtonış rəd kardə be, reaksiyaş nışon do və votışe: erməniyə tərəf marzi təin kardeyu heç qılə nav şərtış noə ni.

Vahan Honaniyan votışe: Ermənistanı siyasət sərhəddon təin kardeyu 2 tərəfə kamisiya təşkil doe barədə bə təşkil bə sazışi əsose və nav  şərt bə hisob omedə ni.

 

Tags