Jan 25, 2022 14:01 Asia/Tehran
  • İraği Əlnucəba:Yəmənı hadison bə insoniyyəti zid cinayəte.

İraği Nucəba hərəkati sıxanəvoti votışe:Yəmənı canqi otəş çəy bino əkan otəş bəjəy.

İraği Nucəba hərəkati sıxanəvoti votışe:Yəmənı canqi otəş çəy bino əkan otəş bəjəy.

Nəsr Əlşemri zinə votışe: Yəmənı hadison bə insoniyəti zid cinayət bə və qıləy cəmiyə ğətliame.

Im Yəmənı millət və silahinə ğıvvon təbiiyə həxe ta ıştəku mudafiə bıkən və təcavuzkardə məmləkəton tərəfo  bəştə be qınoə milləti zid cinayəton cəvobi bıdən.