Jan 26, 2022 11:06 Asia/Tehran

Tırkiyədə İstambuli Beynəlxalğə Ayreporti bo terminali bon bə zumandə voa voye xoto rıjiyə.ın həvo port 1996-ə sori oj bıə və Tırkiyə rəsmiyon tərəfiku dınyo dıminə həmməysə dıjdə ayreport bə hisob omeydə.

Tags