Jan 28, 2022 10:32 Asia/Tehran
  • Ermənistani xarici koon vəzir bə Tırkiyə səfər bəkay.

Tırkiyə xarici koon vəzorətxonə elanış kardə Ermənistani xarici koon vəzir Ararat Mirzayev martə manqi bə Tırkiyə səfər bəkay.

Tırkiyə xarici koon vəzorətxonə elanış kardə Ermənistani xarici koon vəzir Ararat Mirzayev martə manqi bə Tırkiyə səfər bəkay.

Bə royterz xəbon əsosi ım səfər qıləy şərayetəndə əncom bedə ki ım 2 qılə məmləkət cəhd kardən çandə 10 sor deşmenəti bəpeştə 2 tərəfə rabitə icod bıkən.

Tırkiyə xarici koon vəzir Movlod Çavoşoğlo çimi bə nav votəş be Ermənistanı 1 minnə vəzir Nikol Paşiniyan Bə Tırkiyə dəvəti Antaliya diplamatikə iclosədə iştirak kardeyu ki ğərore martə manqi 11 desbə 13 bərpo bıbo, mısbətə

Cəvobış doə.

 

Tags