May 14, 2022 10:32 Asia/Tehran

Seonistə hərbiçiyon cımə ruji “Əl-Cəzirə” telekanali fələstınıjə jurnalist bə Şirin Əbu Ağilə dəfn mərosimi iştirakçiyon işğal bıə Ğudsədə Əl-Frençi noxəşxonə vədə hucum kardə holədə,mərosimi iştirakəkəyonışon kuyə.

Tags