May 15, 2022 12:28 Asia/Tehran
  • Ğətərı kral və Ərdoğan vindımonışon dəvoni.

Ğətərı kral bə İron səfər karde bəpeştə Tırkiyədə de ım məmləkəti prezdenti vindımon və 2 tərəfə rabitə barədə votımonışon dəvoni.

Ğətərı kral bə İron səfər karde bəpeştə Tırkiyədə de ım məmləkəti prezdenti vindımon və 2 tərəfə rabitə barədə votımonışon dəvoni.

Bə İSNA aqentəti xəbon əsosi  şeyx Təmim Bin Həməd Ale Sani və Rəcəb Təyyib Ərdoğan 2 tərəfə rabitə iyən 2 qılə məmləkəti miyonədə həmkoətion inkişaf doə roon həxədə votımonışon dəvoni.

Məntəğə və beynəlxalğə səthədə oxonə şərayeti təhlil karde həm Ğətər və Tırkiyə yolon bərnamədə be.

 

Tags