May 15, 2022 12:52 Asia/Tehran

79 sornə Co Bayden Endryus Hərbi Həvo Ğıvvon bazədə bə prezdent təyyorə nez beyədə ıştə muvazinətış qim kardə və kam mandə be ki.bə zəmin bıqıno.

Tags