May 15, 2022 12:59 Asia/Tehran

Seonistə hərbiçiyon Ğudsədə bə qıləy cıvonə jeni qəflətən hucum kardəşone və əvışon kuyə.Hucum kardey bədiqə həmonə cıvonə jenışon həbs kardə.

Tags