May 16, 2022 09:45 Asia/Tehran

Çandə da həzo Fələstınıj çın sərzəmini işğali 74-ə sorəqardışədə və ya Nəğbəti ruji ğeyd kardero vıjorə ruji Ğəzzə şəhrədə və Ramallahədə (Ğərbi Sahilədə) aksiya bərpo kardəşone.

Tags