May 16, 2022 09:57 Asia/Tehran

Nyu-Yorkun Buffalo şəhrədə 18 sinnə silohinə şəxs ıştə aksiyə internetədə bəyji pevolo kardə holədə bə qıləy supermarketi daxil bıey bəpeştə 10 nəfərış de qullə jıə..

Tags