May 17, 2022 12:22 Asia/Tehran
  • Suriyə şimal şərğədə bə Amerkə hərbiçion mərkəzi rəketinə hucum bə.

Ərəbiyə mənbəon Suriyə şimal şərğədə bə Amerkə hərbiçion qıləy mərkəzi hucum bardeku xəbəşon doə.

Ərəbiyə mənbəon Suriyə şimal şərğədə bə Amerkə hərbiçion qıləy mərkəzi hucum bardeku xəbəşon doə.

Amerkə 10 sor bə Suriyə zid təşkil doə canqədə de terarizm və İŞİD mubarizə barde bəhonə kırdon demokratikə ğıvvonku himoyə kardə və Suriyənatış bıə məntəğonış işğal kardə.

Amerkə nakonə prezdent Donald Tramp oşkoə sorətədə votəş be ki Suriyədə Amerkə hərbiçion huzuri dəlil natə çoləonin.