May 18, 2022 10:19 Asia/Tehran

Səna - IranPress: Səudiyyə koalisiyə tətbiq kardə 6 sornə maneyə bəpeştə Yəməni poytaxt Səna Beynəlxalğə Ayreporti ıştə iminə pəremonış bərpo kardə.

Tags