May 22, 2022 10:54 Asia/Tehran
  • İraği şimol hissədə Tırkiyə hərbiçionku qıləyni kıştə bə.

Tırkiyə hərbiçionku 1 nəfər ım məmləkəti, İraği şimal hissədə mudaxilə bıkə hərəkətonədə kıştə bə.

Tırkiyə hərbiçionku 1 nəfər  ım məmləkəti, İraği şimal hissədə mudaxilə bıkə hərəkətonədə kıştə bə.

Tırkiyə de PKK mubarizə barde bəhonə  İrağ və Suriyə şimal hissəş hədəf qətə və 2 qılə məmləkəton etirazi kənoədə bə ım hucumon dəvom dodə.Bə TRT telerədyo kanali xəbon əsosi Tırkiyə milli mudafiə vəzorətxonə İraği şimal hissədə ıştə hərbiçionku qıleni kıştə beş təsdiğ kardə.

 

 

Tags