May 25, 2022 23:30 Asia/Tehran
  • Əmirəbdullahiyan bə İsveç səfərış kardə.

Davus nomo iğtisodi iclosədə iştirokiro İroni xarıci vəzir bə İsviç səfərış kardə.

Bə İrna raporti əsos, həminə iclosədə dınyo kişvəronku rəsmi şəxson çı iğtisodo, siyasi və sənaye həmkarino çərçivədə de yande vindemon və həmkarəti bəkan ta dınyo inkişofiro əloğəon roy həmvo bıbu.

Çumçiku ki ım iclos çı İsveçi Davus nomo bıə şəhrədə bərpo bəbe, çəy nomi bənə Davus vıjniyəşone.

Koronavirus bois bıə be ki dəvardə sori Davusi iclos ləğv bıbu, lmsornə iclos həm de çand manq təxiri bərpo bıə.