May 26, 2022 14:50 Asia/Tehran
  • Şəmxani bə Tacikiston varid be.

İroni milli əmniyət ali şura sərkatib bə Tacikistoni paytəxt Doşənbə varid be.

Maştə de İron, Rusiyə, Çin, Ğəzaxiston, Ğerğiziston, Tırkəməniston, Uzbəkiston və Tacikistoni milli əmniyət təşkilatonku rəsmi şəxson və nımoyəndəon iştiroki Tacikistoni Doşənbədə reqional əmniyət votımonon bino bəbe.

İroni milli əmniyət ali şura sərkatib Əli Şəmxani həminə iclosi bənav ımruj de Rusiyə, Hindustan və tacikistoni milli əmniyət ali şura sərkatibon vindemon və muzakirə bəkarde.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, Əli Şəmxani zinə bə Tacikiston səfərış kardə və bə Doşənbə airporti varid bey zəmoni de Tacikistoni milli əmniyət ali şura sərkatib Muhəmməd təği Saberi pişvozi dim bə dim be.

Tags