Jun 21, 2022 06:12 Asia/Tehran

Bə bohoçiyəti əlovə bey xoto çand həzo İnqilisi şahrvandon eterozə aksiya.

Bə bohoçiyəti əlovə bey xoto çand həzo İnqilisi şahrvandon eterozə aksiya bərpo karışone. Im eterozəkəyon bə bohoçiyəti əlovə bey xoto, İnqilisi i minnə vəzir Buris Cansoni bə kəno noey tələb kardışone.