Jun 22, 2022 08:22 Asia/Tehran

Vaşinqton DC-ədə qullə ğandə səhnəku, cəmiyəti fəror.

Tosə bə ısət ım qullə ğandey hodisədə 1 nəfər kıştə iyən 3 nəfər zəxmin bıən.