Jul 04, 2022 14:32 Asia/Tehran
  • Əmir Əbdullahiyan: bə İroni ələyh 8 sornə icbor bıə canqədə, Sərdəşti kimyəvi bombərdımoni faciə, çı Səddam rejimi vey xəbisə əməlonku be.

İron İslam Respublika xarıci vəzir, Husein Əmri Əbdullahiyan, bə İroni ələyh 8 sornə icbor bıə canqədə, Sərdəşti kimyəvi bombərdımon, Səddam rejimi vey behəyoə əməlonku bə hisobış vardə.

Sərdəşti kimyəvi bombərdımon, qıləy canqi iyən bombərdımon cinoyət be ki Şəmsi 1366 minnə sori Tirə manqi 7 minnə rujədə de İrağ Bəes rejimi həvoiyə hərbi iyən kimyəbi bombaonku istifodə kardey vositə, İronədə bıə Sərdəşti şəhri 4 qılə izdihominə məntəğədə əncom bıə.

Im həmlədə, 110 nəfər çı Sərdəşti sakinon şəhid iyən 8000 nəfər həm de xərdəl qazi vositə, zəhrin bin.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, İron İslam Respublika xarıci vəzir, Husein, Əmir Əbdullahiyan, ımruj sıb, ıştə Twitteri səhifədə Sərdəşti kimyəbi bombəran barədə nıvıştəşe: bə İroni ələyh 8 sornə icbor bıə canqədə, Sərdəşti kimyəvi bombərdımoni faciə, çı Səddam rejimi vey xəbisə əməlonku be.

Əv ijən əlovəş karde: həminə dəhşətinə cinoyətədə bəşər həxon iddioəkəyon sukut və həmdastəti, hiç vaxt İroni milləti yodiku nibəşe. əmə de kimyəbi iyən biolojik silahon mubarizə bardey milliyə ruji qırami zıneydəmon.

Çımiku bənav həm Əmirəbdullahiyan bə Sərdəşti kimyəbi bombardemoni sorəqardışi mınosibəti xoto, qıləy mesaji ğolibədə elanış kardə be: beynəl xalğ iyən huğuği mərkəzonku, çı kimyəbi conbazon iyən şəhidon həxon qəteyro, İron İslam Respublika xarıci vəzir, ıştə həmmə cəhdon əncom doəşe ijən bədoy.