Jul 06, 2022 09:27 Asia/Tehran

Amerkədə qullə ğandey hodisə, bois bıə 6 nəfər kışte iyən zəxmin bıbun.

Amerkə kişvəri Texas ştati şimoli məntəğə bıə Haltom şəhrədə, qullə ğandey hodisədə 2 nəfər kıştə iyən 4 nəfər zəxmin bıən.

Tags