Aug 08, 2022 14:57 Asia/Tehran
  • Bə sionist rejimi cinoyəton komilə təsirinə reaksiya nışo doeyro muğavimət cəhbə planon.

İroni xarıci vəzir de Ğətəri xarıci vəziri telefoni votımonədə təkidış karde: bə sionist rejimi cinoyəton komilə təsirinə reaksiya nışo doeyro muğavimət cəhbə muhimmə planonış hozzı kardə.

Bə İRİB raporti əsos, Huseyn Əmirəbdullahiyan de Şeyx Muhəmməd Bin Əbdul-Rəhman Ali Sani telefoni sıhbəronədə çı Ğəzzə iyən məntəğə oxonə təhəvvolaton barədə muzakirəş karde.

İroni xarıci vəzir de həminə rejimi tojə dıvrə vəhşi cinoyəton məhkum kardey təkidış be ki jığonə hərəkəton ın rejimi təcavuz zoti nışonəy.

Əv bə Məçidul-Əğsa hucumi bənə təhrikomizə koy zınəş be ki sioniston tərəfo əncom beydə.

Ğətəri xarıci vəzir həm ın telefoni rabitə cərəyonədə bə şərifə Ğuds bıə sioniston təcavuz iyən tojə hucumi vəy qəteyro bə otəşbasti məsələ işarəş karde və ın rejimi vəhşiyə rəftoronış məhkum karde.

Dəvardə cımə rujiku sionist rejim ijən bə Ğəzzə tanqə tojə dıvrə təcavuzi binoş kardə ki çandə hırdənon, jenon və muğavimət təşkilati fərmondəon şəhodəti bois bıə.

Bə həminə təcavuzi reaksiya nışo doeyro Fələstini muğavimət qrupon həm de rəket bə işğali ərazion həmlə kardeşone.

Tags