Aug 10, 2022 10:25 Asia/Tehran

Hındustani Serinqerədə, və İmom Huseyn(ə)-i əzodorəti mərosimədə, polisi hərbion bə iştirokəkəyon həmləşon kardə ki çand da nəfər zəxmi iyən vey kəson dastqir bin.