Aug 08, 2020 13:16 Asia/Tehran

Həzrət Muhəmməd(s) ıştə oxonə Həcciku oqarde zəmonədə Həcc fərizədə həmmə iştirok kardə mısılmonon Ğədir Xum məntəğədə cəm kardeşə və əyo Xıdo tərəfiku Həzrət Əli(ə)-i bənə ıştə Vəsi, Bıvə iyən ıştə bəpeştə çı İslamiyə umməti rəhbər elanış kardə.

İslam dini yolə pəyğumbər(s) Ğədir Xumi muhimmə xutbədə hamyeşone: har kəs ki az çəy movlam çimi bəpeşt Əli çəy movlaye.

Ğədir Xumi bərəkətinə idi ki İslamiyə rəvoyətonədə bə "İdul-Əkbər " məşhure, bəbe çı həmmə ilahiyə dinon vey əzəmətinə id hisob karde. boçi ki, həmmə ilahi pəyğombəron zəhməton həminə bərəkətinə rujədə bə nəticə rəsə.

İron Tolışə xalğ həm de İroni həmmə mısılmonə milləti bə ico zinə şəviku məzhəbiyə vırəonədə ıştirok peydo kardəşone iyən muxtəlifə şoy-vonəkə mərasimon kənoədə bə seydon osə ğandən.

İroni Rəşt şəhri Tolışi Rədioku Ğədir Xumi bərəkətinə idi bə həmmə mısılmonon məxsusən şiəyon ijən dıyo ozodtələbon təbrik ərz kardedəmon.

Tags