noy 07, 2019 13:26 Asia/Tehran

Hac Ağa Purşəhbaz(tolışə ruhani) ehandımon

Tolışə şəhron və dionədə İmom Zəman(ə) imoməti bino be əyyamədə şoə mərasimon bərpo bən

təğ

komment