07 Noyabr 2019, 13:26

Hac Ağa Purşəhbaz(tolışə ruhani) ehandımon

Tolışə şəhron və dionədə İmom Zəman(ə) imoməti bino be əyyamədə şoə mərasimon bərpo bən

təğ

komment