Oct 25, 2021 11:13 Asia/Tehran

Tolış şəhrstani Ğoroğı sahilədə Çoqan musabığə həxədə Suruş Çalakı qəpon.

Suruş Çalak ım musabığə bərpokardəkəsonku be.

Tags