Jan 28, 2022 14:43 Asia/Tehran

İroni İslamiyə şura məclisədə Tolış-Rizvanşəhr və Masal şəhrvandon nımayəndə Həsən Muhəmmədyari sıxanon İroni varzış vəziri bə Tolış səfər karde bərəkəton həxədə.

Tags