Jan 16, 2020 13:29 Asia/Tehran

Şəhid Qasım Suleymani həxədə Zabil Mədoji tojə ehandemon.

Qeneral mayor Ğasim Suleymani ki de İraği dıvləti rəsmi dəvət bə ım kişvər səfərış kardə be, Bəğdad airporti ətrofədə de Amerkə terrorist iyən təcavuzkorə ğıvvon həvo həmlə şəhid be.

təğ

komment