Ekim 01, 2019 11:22 Europe/Istanbul

“Serviler ayakta ölür” musiki eseri, Hürremşehir savaşına ve İran deniz kuvvetleri komandolarının kahramanca mücadelelerine sanatsal açıdan bakmaya çalışan bir bestedir.

Bu eseri Hamed Sagiri iki yıl süren bir çalışma sonucu yaratarak kayda aldı.

Bu esir İran deniz kuvvetleri komandolarının o dönemde komutanı komando Amiral Huşeng Samedi’nin anıları ve anlattıklarından esinlenerek ve sanatçı bir gözle bakılarak musiki şeklinde yeniden anlatılmıştır.

 

Görüşler