Ekim 10, 2019 07:23 Europe/Istanbul
  • Rehber
    Rehber

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei Çarşamba günü 2 bin genç dahi ve seçkin bilimsel yetenekleri kabulünde ülkenin hızlı gelişen küresel bilim hareketine paralel olarak bilişim gelişmesinin sağlanmasını zaruri ve hayati olduğuna vurgu yaptı.

İslam İnkılabı Rehberi İran'ın nano ve biyo-teknoloji gibi yeni kurulan bilim dallarındaki başarılarına ve yüksek konumuna değinerek şöyle bir açıklamada bulundular: "Bu denli gelişme hiçbir zaman yeterli değildir. Biz bu konuda azla yetinmemeliyiz. Tam tersine ülkenin bilimsel gelişim hareketine daha da ivme kazandırmalıyız. "

Bilim, bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmenin gerekliliği, bilimsel dahiler ve yeteneklerden yararlanılmasıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin bilim ve ilim alanında önemli seviyelere ulaştığı inkar edilemez bir gerçektir. 

İran İslam Cumhuriyeti halihazırda bilim üretme alanında en yüksek konumlarda yer alıp kök hücrelerin üretilmesi ve çoğaltılması, klonlamak, nükleer bilimler, radyo-ilaçlar üretiminde ve de nükleer santrallerin ihtiyacı olduğu yakıtın ve nano-teknoloji ürünlerinin üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır. 

İslam İnkılabı Rehberi bu hususta şöyle buyurdular: "Bilimsel kapasiteden ülkenin farklı alanlarında yararlanılması, savunma gücünün artmasına, hastalıkların kontrol edilmesi ve gelişmiş tıbbi ve sağlık hizmetlerinin verilmesine, teknik ve mühendislik, biyo-teknoloji, nano teknolojiye dayalı dayanıklı ürünlerin, barışçıl nükleer tekonoloji'nin gelişmesine yol açmıştır. 

Ayetullah Hamanei bir başka önemli noktaya değinerek bilimin doğru dürüst insanseverlik kültürü ile beraber olması zaruretidir. 

İslam İnkılabı Rehberi faydalı bir bilim dalı olan nükleer bilim alanındaki kazanımlara değinerek şöyle bir hatırlatmada da bulundular: " Bu bilim sulta kurma gibi yanlış bir kültür ile yan yana gelince nükleer bombanın üretimine yol açıp dünya ve insanoğlu için büyük tehlikeler yarattı. "

Ayetullah Hamanei İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer bomba kullanımı ile ilgili şer'î yasaklara değinerek şöyle bir vurguda bulundular: "Bu yolda adım atacak kabiliyete sahip olmamıza rağmen aziz İslami öğretilerden yola çıkarak bu tür bir silahın kullanılmasını şer'î olarak kesin şekilde haram olarak tanımladık. Bu yüzden mutlak şekilde haram olarak tanıtılan bir silahın üretimi ve korunması için de masraf yapmamızın bir anlamı yoktur. "

İslami İran kadim ve uzun geçmişli medeniyeti ile farklı bilimsel alanlardaki birikimleri ile İslam dininin öğretileri ve ilkelerinden yararlanarak tüm insanlığın daya iyi bir hayat sürmesi için bilimsel adımlar atmaktadır. 

Bu açıdan İslam İnkılabının dahiler ve üstün zekalılar ile görüşmesi iki açıdan stratejik öneme sahiptir: 

İlk olarak İran'da bilimsel hareketin kurumsallaştığı ve daha parlak bir gelecek doğrultusunda olduğu ve varılan başarılarla yetinilmemeli gerekiği açıkça ortadadır. Ancak İslam İnkılabı Rehberinin bu husustaki sözlerinin bir başka önemli boyutu da İran'daki bilimsel hareketin, düşünce asaleti ve özgün fikirlerine yapılan vurgudur. 

İslam İnkılabı Rehberi Batılı üniversitelere özenilmesinin bilimsel yaratıcılık ve inovasyonu yok edeceğini hatırlatarak şöyle buyurmuşlardır: "Öyle gelişmeliyiz ki 50 yıl sonra dünyada yeni bilimleri öğrenmek isteyen her dahi Farsça öğrenmek zorunda kalsın. Bu hedefin gerçekleşmesi ise İranlıların iradesi, yeteneği ve zekası sayesinde mümkün görünüyor. "

İslam İnkılabı Rehberi geçmişteki İran ve İslam kültüründe yetişen dahiler listesini bu alandaki kapasitelerin göstergesi olduğuna değinerek şöyle buyurmuşlardır: "Batı Asya bölgesi, İslam Alemi, Direniş Cephesi ve hatta Amerika ve Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki haktalep alimler ve dahilerin toplanması ve ilişkilendirilmesi pak ve şerefli bilimin, doğru düşüncenin de yaygınlaşmasına neden olur. 

Görüşler