Ekim 21, 2019 18:07 Europe/Istanbul
  • Xiangshan Güvenlik Konferansı ve bölgede sürdürülebilir güvenlik bileşenlerine vurgu

Xiangshan Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Çin'de bulunan İran Genel Kurmay Başkanı Yardımcısı General Mehdi Rabbani, "İran ve Çin ilişkilerinin gelişmesi bölgede sürdürülebilir güvenliğe katkı sağlayacağını" belirtti.

9. Uluslararası Xiangshan Güvenlik Konferansı bugünden itibaren 3 gün süreyle 70'i aşkın ülkeden temsilcilerin katılımıyla Pekin'de düzenleniyor. İran'ı temsilen Genelkurmay Başkanı Yardımcısı General Rabbani bu konferansa katılarak, bir konuşma yaptı.
Xiangshan güvenlik zirvesine katılmak üzere Çin’e giden Genel Kurmay Başkanı Yardımcısı General Mehdi Rabbani, Pazar günü Pekin’de yaptığı açıklamada, Xiangshan güvenlik zirvesinin amacını güvenlik gelişmelerini ve terörle mücadele sürecini ele almak olduğunu belirterek şöyle dedi:
İran İslam Cumhuriyeti son on yılda IŞİD başta olmak üzere terörle mücadelede elde ettiği çok iyi deneyimlerden hareketle bu zirvede sürdürülebilir güvenliğin oluşturması yönünde önemli ipuçları verebilir.
Çinli uzmanlardan Li Hian da terörizm ve istikrarsızlığın tüm bölge ülkeleri için tehlikeli olduğuna işaretle, İran'ın Batı Asya'yı güçlendirme çabaları ve başka ülkelerle istişarelerinin önemli olduğuna işaretle, bölgede İran ile anlaşmazlık yaşayan ülkelerin istişare yoluyla ve siyasi bir paradigma çerçevesinde meseleyi çözümlemeleri gerektiğini, böylece terörizmin yenilmesiyle birlikte, bölge genelinde güvenliğin sağlanabileceğini vurguladı.
İran'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasındaki rolü, bölgede sürdürülebilir barışın tesisi için işbirliği ve yakınlaşma temeli üzerine kuruludur. 
İran'ın bu rolü hakkında genel bir değerlendirme yaparsak konuyu iki düzeyde ele alabiliriz:
Birinci düzey; ülkenin güvenliğine karşı doğrudan tehditlere karşı koymak için güvenlik stratejilerini içeriyor. Bu bağlamda İran'ın güvenlik doktrini caydırıcılığa ve İran sınırlarından tehditlerini uzaklaştırma çerçevesinde tanımlanmıştır.
İkinci düzey ise; Bölgesel işbirliği ve yakınlaşmaya dayalıdır. İran'ın bölgesel ve uluslararası güvenlik konferanslarında aktif katılımı bu çerçevede değerlendirilebilir.
Xiangshan Güvenlik Konferansı, bölgedeki mevcut durum ve birçok ortak tehdidin bulunduğu bir sırada düzenlenmesi, istişare ve fikir birliği için iyi bir fırsat sayılıyor.
İran, tek taraflılığa ve bir ülkenin maddi gücü ve zorbalığıyla başkalarını domine etmesine karşıdır. İran ayrıca nükleerinden kimyasalına kadar her türlü kitle imha silahın üretilmesine ciddi derecede karşıdır. İran'ın stratejik politikası, bu ilkeler ve değerlere inanan tüm ülkelerle yapıcı işbirliği kurmaya dayalıdır.
İran, bölgede kilit rol ifa eden bir ülke olarak, herkes için güvenlik ve barışın temin edilmesi amacıyla siyaset ve güvenlik alanlarında ikili ve çok taraflı mekanizmalar geliştirip, onaylamak ve mevcut tehditlere karşı koymak için işbirliği yapmak için hazır olduğunu deklare etmiştir. Bu tür işbirliği bölgenin içinde bulunduğu koşullarda stratejik öneme sahiptir.
Global Times dergisi bu bağlamda yaptığı bir analizde şöyle yazıyor: İran ve Çin muhtelif alanlarda iyi işbirliği içindeler, güvenlik ve savunma alanlarında işbirlikleri, ikili münasebetlerin tamamlayıcısı olabilir.
Bu çerçevede İran'ın bölgede özellikle enerji başta olmak üzere güvenliği sağlamakta ifa ettiği rolüne işaret eden General Rabbani şöyle ekledi:
"Çin Batı Asya ve Fars körfezi bölgesinden enerji ithal eden ülkelerden biridir ve İran ve Çin ilişkilerinin gelişmesi ortak hedefleri ve çıkarlarına göre askeri iş birliği ile bölgede iktisadi alanda kalıcı güvenlik sağlayarak ikili iktisadi ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır."
Bu konu, ABD'nin bölgesel münasebetlerin geliştirilmesine engel olmaya çalıştığı bir sırada, daha fazla önem arz ediyor. Muhakkak bu işbirliği, bölgede barış ve huzurun sağlanıp, büyümesine katkı sağlayacaktır./

Görüşler