Kasım 08, 2019 07:21 Europe/Istanbul
  • Rusya’nın İran karşıtı Amerikan yaptırımlarının başarısızlığını vurgulaması
    Rusya’nın İran karşıtı Amerikan yaptırımlarının başarısızlığını vurgulaması

Rusya, 4+1 grubu üyelerinden biri olarak her zaman Bercam nükleer anlaşmanın korunmasını vurgularken defalarca Amerika’nın anlaşmadan ayrılmasının ardından İran’a karşı uyguladığı yaptırımları eleştirerek onların Bercam’da belirlenen sorumluluklara aykırı olduğunu belirtti.

Moskova’nın bu bağlamdaki en son tutumunda Rusya dışişleri bakan yardımcısı Sergey Ryabkov 7 kasım Perşembe günü yaptığı açıklamada Amerika’nın İran’a uyguladığı yaptırımların şimdiye kadar bir sonucu olmadığına işaretle, Washington’un izlediği bu siyasetin yenilgiye mahküm olduğunu söyledi.
Rybakov Amerika’nın İran’a karşı tak yanlı yaptırım siyasetini eleştirerek, “bu tutum yenilgiye mahkûmdur ve Birleşik Eyaletlerin dış siyaseti için de faydasızdır. Amerika’nın İran ve diğer ülkelere yaptırımları “illegaldir” ve Washington isteklerinin dikte edilmesi için bir araçtır” şeklinde konuştu.
Ryabkov şöyle devam etti: Bize göre dış siyasette bir araç olarak kullanılan her tek yanlı yaptırım illegaldir, uluslararası standartlar ve yasalara aykırıdır ve hegemonik politikaları başkalarına, bu cümleden İran ve diğer bölgelere dikte etmek ve istekleri dayatmaktır. 
Amerika’nın uluslararası Bercam nükleer anlaşmasında bağlı kalmaması ve Bercam’a aykırı siyasetler izlemesi ise İran’ın adım adım Bercam sorumluluklarını azaltma siyasetinin başlıca sebebidir. Bu arada Avrupalılar da tüm vadelerine rağmen, İran ile kurulan özel mali ve ticari mekanizması olan INSTEX, pratikte Amerika’nın tek yanlı yaptırımların etkilerini azaltmakta bir etkisi olmadı.
Rusya nükleer anlaşmanın doğu ayağı olan üyelerden biri olarak bu konuyu onaylıyor. Rusya dışişleri bakanı Sergey Lavruf Amerika’nın Bercam konusunda İran'a yaptığı baskılara işaretle, “Avrupalı ülkelerin Amerika baskıları altında Becam’ın mevcut durumu ile ilgili İran’ı suçlamaya çalıştıklarını; Amerika’nın sadece kendi sorumluluklarını ihlal etmekle kalmayıp üstelik açıkça uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını ve tehdit ve yaptırım ile diğer ülkeleri de bu anlaşmaya uymaktan korkuttuğunu” söyledi.
Aslında Washington diğer ülkeleri Bercam’da İran’a ait olanları vermemeye çağırırken İran’dan tüm taahhütlerine bağlı kalmasını ve hiçbir şey talep etmemesini istiyor. Lavruf de sözlerinde Amerika ve Avrupa’yı kastediyor zira İran’ın Bercam sorumluluklarını azaltma bağlamındaki 4. Adımını kınarken İran’ın bu sürece son vermesini ve eski duruma dönmesini istiyorlar.
İran Amerika’nın illegal çıkışı ve Avrupa tarafının kendi taahhütlerine bağlı kalmamasına tepki olarak Bercam’ın 26 ve 36. Maddeleri uyarınca adım adım Bercam sorumluluklarını azaltmaya başladı. Fakat her adımdan önce Avrupa’ya 2 aylık bir süre tanıyarak onların sorumluluklarına uymaları halinde tüm bu adımlardan geri dönüleceğini de vurguluyor. 
Bercam sorumluluklarının azaltılması bağlamındaki 4. Adım ise 6 kasım tarihinde ve Fordo nükleer tesislerindeki santrifüjlere gaz enjekte etmek ve zenginleştirmenin %5’e yükselmesi ile atıldı.
İran’ın bu hareketi, 4+1 grubu Avrupalı üyelerinin Bercam sorumluluklarına karşı umursamazlığına karşı ciddiyetinin bir göstergesidir. Aynı zamanda Amerika’nın eşsiz yaptırımlarına rağmen kayıtsız şartsız olarak İran’ın sorumluluklarına bağlı kalacağını hayal eden Amerika’ya bir yanıttır. 
Bu arada Amerikalılar yaptırımların Tahran siyasetini değiştirmede başarısız olmasına rağmen Washington hala yaptırım ve baskıları yoğunlaştırma yaygarasına devam ediyor.
Rusya ise Amerika’nın bu tutumunu kabul etmeyerek kınamıştır. Ryabkov’un belirttiğine göre Amerikalılar yaptırımların işe yaramadığını fark etmelerine rağmen hala yenilgiye mahkûm bu siyasete devam ediyorlar./
 

Etiketler

Görüşler