Kasım 20, 2019 18:40 Europe/Istanbul
  • İslam inkılabı rehberi açısından iktisadi sorunların üstesinden gelmenin çözüm yolları

İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün gece (salı), ülkenin başta sanayicileri olmak üzere üretim alanında faaliyet gösteren 2500 kişiye hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin başını çektiği şeytani güçlerin İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki yaptırımlarından ekonominin zarar görmesini önlemenin en önemli yolunun iç üretimi artırmak ve canlandırmak olduğunu ve şahsen bu konuyu çok güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

İslam inkılabı rehberi, düşmanın İran aleyhindeki yaptırımlarının bir iki yıl içinde sona ereceğine dair düşüncesinin boş bir düşünce olduğunu belirterek, ''dünya emperyalizmini tanıyoruz ve bundan dolayı da bu yaptırımların öyle kolayca ve kısa sürede kalkacağı düşüncesini bir kenara koymalıyız. Ama bu yaptırımların ülkenin ekonomisine zararını önlemek için de iç üretimi maksimum düzeyde arttırma ve iktisadi kalkınma hamlesi yolunda ilerlemek gerekir'' dedi.

'İktisadi savaş' her zaman ülkeler ve güçler arasında önemli ve gözardı edilmemesi gereken bir unsurdur. Şimdiki dönemde ve de Trump'ın başkanlığındaki Amerikan yönetiminde, Çin, Kuzey Kore, Avrupa ve dünyanın diğer bölgeleriyle böyle bir savaşın olduğu açık bir şekilde hem de yaygın olarak görülmektedir. İran'a da vahşi ve kindar bir şekilde yaptırımlar kanalıyla bu savaş yürütülmektedir.

Bundan dolayı İran İslam inkılabı rehberinin  üretim sahasındakilere hitaben yaptığı konuşmada, ülkenin iktisadi sorunların üstesinden gelme ve de ekonomik refah ve atılımı hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için önemlidir.

İslam inkılabı rehberi, bundan önce başka bir açıklamasında ve bildirisinde de; 'güçlü ekonomi, sultacılara karşı güçlü bir faktör ve onların sızmasına karşı ciddi bir önlem; zayıf ekonomi, düşmanın nüfuz etmesi, sulta kurması ve müdahale etmesi için iyi bir ortam olarak' nitelemiş ve bu konunun herkesten önce yetkililer tarafından bilinmesine dikkat çekmiştir.

Hiç kuşkusuz, petrole dayalı bir gelire bağımlı kalmanın günümüz dünyasında ekonomide  çok olumsuz  yıkıcı etkileri vardır. Elbette petrole dayalı bir ekonomiden kurtulmak da bir gecede, kısa bir sürede olacak bir iş de değildir. Bunun gerçekleşmesi için çok güçlü bir programın yapılmasının yanısıra yıllar süren bir zamana ihtiyaç vardır. 

Petrol konusunda İslam inkılabı rehberinin buyurduğu gibi, dış ticarette yani başka ülkelerle ticari ve iktisadi ilişkilerde, başta petrol, petro kimya ve otomotiv olmak üzere başka ülkelerin İran'a teknoloji transferi bilinen bir gerçektir ve bunun için de üretimle ilgili yetkili birimlerin iç imkanlardan yararlanarak bu alandaki eksikliği gidermeleri zaruridir. 

İran İslam Cumhuriyeti, son 40 yıldır başta ABD olmak üzere müttefikleri tarafından gayri meşru ve tek yanlı  çok ağır yaptırımlara maruz kalmıştır. Ama şimdiki 'iktisadi savaş'ta iç dinamiklere ve potansiyellere inanmak lazımdır. İslam inkılabı rehberinin buyurduğu gibi dışa bağımlı olmaksızın kök hücre teknolojisinde İran'ın geldiği seviye, bunun yanısıra nükleer yakıt ve uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirme kapasitesine sahip bir İran'ın,  şimdi petrolü çok daha iyi bir şekilde kullanacak seviyeye gelmiş durumdadır. Bunun için de iç faktörlerden bu hedef için en iyi şekilde yararlanmak gerekmektedir.

Gerçek şu ki, zayıf ekonomi, ülkeyi iç ve dış sorunlarla karşı karşıya getirir. Dış sorunlardan maksat yaptırımlar ve düşmanın baskılarıdır. Hiç şüphesiz  ülke içi  imkanların üretim için en iyi şekilde kullanılması halinde dış  sorunlar da o oranda azalacaktır ve hatta olumsuz etkileri de olmayacaktır. İç  sorunlardan kurtulmanın başlıca yolu da  yönetimdeki zaaflar ve yapıdaki eksiklikleri bulmak ve onları ortadan kaldırmaktır.

İslam inkılabı rehberinin dün gece  yeniden üzerinde durduğu konu, aslında bu gerçeklerdir. Zira İran milleti, düşmanı askeri, güvenlik ve siyasi alanda geri püskürtmüş ve Allah'ın izniyle  iktisadi savaşta da, iç üretimi arttırarak ve ekonomide sıçrama yaparak düşmanı geri püskürtecek ve İran'ı aydınlık bir gelecek bekleyecektir./

Görüşler