Aralık 14, 2019 18:23 Europe/Istanbul
  • İslami Şura Meclisi Başkanı'nın Asya Parlamenter Asamblesi'ne katılması üzerine

İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani bugün bir parlamenter heyeti başkanlığında Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gitti.

Ali Laricani, Asya Parlamenter Asamblesi'ne katılması birkaç açıdan önem arz ediyor: 
Birinci olarak, İslami Şura meclisi, Asya Parlamenter Asamblesi'nin kurucularından sayılıyor ve bu yüzden asamblenin daimi sekreterliği Tahran'da bulunuyor.
İkinci olarak, bölgesel ve uluslararası düzeyde 56 parlamentoyu kapsayan Dünya Parlamentolar arası Birliği'nden sonra Asya Parlamenter Asamblesi en büyük ikinci asamble sayılıyor.
Üçüncü olarak, İran İslam Cumhurieyti'nin Asya Parlamento Asamblesi'nin kuruluşundan beri bu asamble ile ilgili görüşüdür. Tahran ortak tehditlerle mücadele amacıyla bölge ülkeleri arasında yakınsamanın güçlendirilmesi doğrultusunda Asya Parlamenter Asamblesi'nin önemli rol ifa ettiğini bildiriyor.
Rus parlamenter Mihail Emelyanov, bu bağlamda Asya Parlamenter Asamblesi'nin önemli rolü hakkında şöyle diyor:
"Asya Parlamenter Asamblesi'ne üye ülkeler, önemli rol ifa etmek suretiyle askeri baskıları başta olmak üzere yabancı ülkelerca bölgeye yönelik baskı ve yaptırımlar ve tek taraflılıkla mücadele edebilecekler."
Asya ülkeleri ve bilhassa Batı Asya ülkeleri son senelerde ABD'nin müdahalelerinin küresel barış, güvenlik, ekonomi ve ticaret üzerindeki yıkıcı etkilerini görmüş bulunuyor. Bu ülkeler ayrıca, toplu güvenlik ve ekonomik çıkarlarının korunması için işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin farkına varmışlardır.
 Bu açıdan Asya Parlamenter Asamblesi ile ilgili anahtar ve önemli başka bir konu ise, bölgede çok taraflı bağların pekiştirilmesi ve barış tesisi süreçlerine bölge ülkelerin katılması ve diplomasi ve ticaret sözleşmelerinde çok taraflılığı ve savunma gücünün tam teşekkülü biçimde güçlendirilmesidir.
Bununla ilgili olarak İran İslam Cumhuriyeti, Asya Parlamenter Asamblesi'ne kendi stratejilerini önceden önermiştir. İran İslam Cumhuriyeti'nin sunduğu bu stratejilerin hayata geçirilmesi, bölgede ortak tehditlerle mücadelede ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesinde doğrudan etkili olabilir.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, bölge ülkeleri arasında güvenlik alanında yakınsamanın önemi hakkında şöyle diyor: "Yabancı güçlerin müdahalesini kesmek ve tek taraflılıkla mücadele için bölgenin güvenlik mimarı, bölge ülkelerinin ortak çıkarları uyarınca ve bölge ülkelerince tanımlanmalı."
Bölgedeki bazı ülkelerin tavırları ve yabancıların müdahaleleri, pratikte bölge dışı güçlerin sultacı politikalarının gerçekleşmesi için bir araç haline gelmiştir. Bu tür tavır ve yaklaşımlar, bölge güvenliği ve ekonomik kalkınma bağlamında gerçek anlamda hiçbir payı olmadığı gibi, bölge ülkelerinin sorunlarının bir parçası haline gelmiştir.
Bu şartlarda, mevcut yapıların yanında, bu hedeflerin daha hızlı şekilde tahakkuk bulması için parlamento düzeylerinde ortak işbirliği ve diyaloğun sürmesi gerekiyor.
Türkiye'nin başkanlık ettiği Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurul Toplantısı'nda ekonominin canlanması ve gelişmesinin yanısıra, Asya ülkeleri arasında işbirliği ve Asya Parlamentosu'nun kurulması gibi konular ele alınıyor.
İran tarafından bu çerçevede sunulan öneriler ve planlar, Tahran'ın Asya ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliği ve de barış ve güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla özel bir mekanizmanın kurulması yoluyla kapsayıcı bir parlamentonun kurulması için işbirliğini geliştirilmesi için hazır olduğunu ilan etmiştir.
Bu doğrultuda, İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani'nin Türkiye'de düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi Toplantısı'na katılması ve Asya parlamento başkanlarıyla görüşmesi, Asya Parlamenter Asamblesi'nin hedeflerine ulaşma çabalarının takibi için uygun bir fırsat sayılıyor./

Görüşler