Şubat 27, 2020 07:15 Europe/Istanbul
  • İran
    İran

İran Merkez Bankası başkanı Abdunnasır Himmeti, düşmanların İran'ın Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) kanalıyla İran ekonomisine darbe vurma hedefinde olduklarını söyledi.

FATF geçtiğimiz günlerde İran yönetimine ülkenin mali yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için Temmuz 2019 tarihine kadar süre vermişti.

Reuters'e göre; Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklama ile mücadele edilmesi için kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), İran yönetimine ülkenin mali yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için Temmuz 2019 tarihine kadar süre verdi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın FATF'ın kara listesinde yer alınmasının siyasi bir eylem olduğunu söyledi.

Musevi yaptığı açıklamada kara para aklama ve terörizme mali destek iddiaların hiçbir zaman İran’la irtibatlandırılamayacağını söyledi.

Musevi yaptığı açıklamada, İran’ın iki seneden beri kara para aklama ve terörizme mali destek kanunlarının tamamını uyguladığını belirterek, ‘’Uluslararası araçların meziyetleri olduğu gibi noksan kısımları da olduğunu ve tüm bu çabalara rağmen İran’ın kara listeye alınması gerçekleşmiştir. ‘’ dedi.

Bu olayın uluslararası mekanizmada Amerika, Arabistan ve Siyonist rejim tarafından yapılan siyasi olaylardan olduğunu ifade eden Musevi, ‘’Arabistan terörizmin Merkez Bankası olarak ve Siyonist rejimin de terörist bir devlet olarak tüm dünyada terörizmi desteklemektedirler fakat şeffaf davranan

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF), terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mali reformları tamamlamadığı gerekçesiyle İran'ı gri listeden kara listeye aldığını duyurdu. 

FAFT'tan yapılan açıklamada, İran'ın, finans sistemindeki stratejik açıkları gidermek üzere Haziran 2016'da uygulamayı taahhüt ettiği reformları içeren eylem planını yerine getirmediğinden, "Önlem Çağrısı Gerektiren Yüksek Riskli Yetki Sahası" statüsüne alındığı belirtildi.

 

Görüşler