Haziran 04, 2020 08:08 Europe/Istanbul
  • 15 Hordad, İran halkının büyük İslami hareketinin başlangıcı

Bugün hş 15 Hordad miladi 4 haziran, İran İslam Cumhuriyetinin büyük kurucusu rahmetli İmam Humeyni'nin hş 1342 (miladi 1963) yılındaki kıyamının yıldönümüdür.

Hş 1342 yılı 15 Hordad kıyamı İslam inkılabı tarihinde bir dönüm noktası ve İran halkının İslami hareketinin başlangıcıdır.
Pehlevi rejimi unsurları 57 yıl önce 15 Hordad tarihinde ve İmam'ın Tahran'ın güneyinde bulunan Kum Feyziye dini ilimler havzasındaki ifşaatçı açıklamaları ardından İmam'ın bu kentteki evine baskın yaparak İmam'ı tutukladılar.
İmam Humeyni Hüseyni Aşura gününde Feyziye dini ilimler havzasında yaptığı sert ve aydınlatıcı konuşmada, Pehlevi rejimi ve Siyonist rejim ile olan ilişkilerini ifşa etti. 
İran halkının İmam Humeyni'nin –ra- tutuklanmasına itiraz amaçlı çeşitli kentlerde düzenlediği gösterileri, rejimin güvenlik güçlerinin başta Kum Feyziye dini ilimler havzasına baskınları nedeni ile kana bulandı ve bir çok gösterici şehit olurken bir çokları da yaralandı ve tutuklandı.
Bu tarihi ayaklanma İslami hareketin zorba Pehlevi rejimine karşı ayaklanmanın başlangıcı olarak, İslam inkılabı için gereken fikri, siyasi ve sosyal temellerin oluşması için ortam hazırlardı.
İran İslam Cumhuriyetinin büyük kurucusu rahmetli İmam Humeyni hş 15 Hordad 1342 tarihinde zorba şahlık rejimine karşı siyasi hareketi yeni ve hassas bir döneme taşıdı ve bu yüzden on yılı aşkın bir süre büyük zorluklara katalanarak sürgün hayatı yaşadı.
İmam Humeyni'nin hareketi miladi 1963 yılında başladı ve 1979 yılında İslam inkılabının zaferi ile sonuca vardı; hiç şüphesiz 15 Hordad kıyamı, İslami hareketin zaferinde inkar edilemeyen parlak rolü vardır./
 

Görüşler