Haziran 29, 2020 08:11 Europe/Istanbul
  • İslam İnkılabı Rehberi'nden Yargı Erkinde değişim ve reforma vurgu

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei Cumartesi sabahı Yargı Erki başkanı ve üst düzey makamları ayrıca ülke genelindeki mahkeme başkanları ile video konferansında yargı erkinin şehitleri sayılan Şehit Ayetullah Beheşti, Şehit Kuddusi, Şehit Laceverdi ve diğer şehitleri anarak İslami havzalar, akademik şahsiyetler ve de yargı erki yapısındaki uzmanların da yardımı ile daha gelişmiş ve yüksek düzey yargısal evrim belgesinin hazırlanmasını istedi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei   sözlerinin devamında pratikte değişim ve reformun zor olduğuna değinerek  düşmanların da aralıksız  İslami yönetim düzeninde her türlü reformu etkisizleştirme çabalarına vurgu yaparak düşmanların  medyatik propaganda savaşı ve kamu oyunu kötümserliğe ve vesveselere sürükleyerek  şöyle buyurdu:"  Değişim ve reforma karşı olan tüm etkenler ve unsurlar ile etkili bir şekilde mücadele etmenin tek yolu  " pasifleşmemek, direnmek, Allah'a tevekkül etmek ve evrim yoluna cesaretli bir şekilde devam etmek " tir. 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Cumartesi sabah sözleri  yargı erkinin tehlikeli ve hassas sorumlulukları açısından  yolsuzluklar, rantlar ve mali suistimaller ayrıca kötü yönetimler ile mücadelenin daha da sıkılaşması anlamına gelir.  Tabii bu süreçte dış kaynaklı etkenler de göz ardı edilmemelidir.  İslam İnkılabı Lideri ise sözlerinin bir bölümünde bu hassas konuya da işaret ettiler.  İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei  habis Amerika ve İngiltere'nin sinsi düşmanlıkları dahil tüm hasmane girişimlere karşı ayrıca Avrupalı devletlerin girişimleri ile karşılaşmada dikkatli davranılmasına ve ülkenin korunması zaruretine vurgu yaparak şöyle bir hatırlatmada bulundular:" Biz görevlerimizi yerine getirirsek ilahi tevfik ve yardım sayesinde onlar da çıkmaza girecekler ve hedeflerine ve maksatlarına ulaşamazlar. Sonuçta kendilerinin de söyledikleri gibi halka diz çöktürmek için yaptıkları maksimum baskıdan  İran milletinin yumruk darbesinden ve geri püskürtülmekten başka bir sonuç alamayacaklar. "

Aslında yolsuzluk ve adaletsizlik ile mücadele yeni bir konu değildir. Amerika dahil farklı ülkelerdeki milletlerin talepleri de adalet kanının toplumun damarlarında akması için  yöntemlerin düzeltilmesi ve  ayrımcı kuralların kaldırılmasına ihtiyacı olduğunu gösteriyor.  Tabii  İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin de  Amerika başkanının  ırkçılık ve kölecilik sembollerini  yıkan ve düşürenlere 10 yıl hapis cezası verilmesi veya göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmaları  sözlerini hatırlattığı gibi  bu yasa dışı girişimler  Batı'nın propagandacı medya organları tarafından  gizleniyor. Tabii ki toplumdaki yolsuzluk ve adaletsizliğin birçok sebebi vardır. Ancak bu sebeplerin bir bölümü  denetim sisteminin zafiyetinden, kuralların muğlak olmasından, çürümüş idari yapıdan, kötü yönetimden ve tekelcilikten kaynaklanıyor.  Bu durum ise İran İslam Cumhuriyeti'nin  adli sisteminde  katiyen kabul edilemez bir durumdur.  Bu çerçevede beklentiler ve sorumluluklar doğrultusunda hareket edilmeli ve  yargı erkinde  ihtiyaçlara, gelişmelere ve darboğazlara uyumlu bir şekilde değişiklikler yapılması ve bu evrimden yola çıkarak  İslam İnkılabına yakışacak bir  şekilde güçlü, ciddi ve motive bir duruş sergilenmelidir. 

Bu açıdan  İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin  fark gözetmeden adli sistemin çalışmasına vurgu yapmaları da  bu alandaki evrim ve değişimin kilit ve belirleyici noktalarını içermektedir. 

İslam İnkılabı Lideri  daha önce de  bu hususta İslam İnkılabının İkinci Adımı başlıklı stratejik bildirisinde şöyle buyurmuşlardı:"  Yolsuzluk ile mücadele ve adaletin sağlanması  bir birine bağlı iki şeydir. Biri olmazsa öbürü de yoktur.  Siyasi, ahlaki ve ekonomik yolsuzluk, ülkeler ve yönetimlerin  içi pislikler ile dolu tümörü sayılır. Bu tümöre yakalanan devletlerin meşruiyeti ise yıkıcı ve ağır bir depremden etkilenmiş olacaktır.  Bu durum ise normal meşruiyetlerden daha ötesine sahip olması gereken , daha iyi toplumsal üslere sahip olması gereken İslam Cumhuriyeti için    daha ciddi ve daha temel bir husustur. "

Görüşler