Temmuz 04, 2020 17:32 Europe/Istanbul
  • Ayetullah Sistani'ye hakaret eden Suudi gazeteye, Ayetullah Ahtari'den tepki

Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı Yüksek konseyi Başkanı Ayetullah Muhammed Hasan Ahteri, Suudi eş Şarkul Avsat gazetesinin Iraklı Şiiler'in büyük taklit mercii Ayetullah Sistani'ye yönelik küstahça saygısızlığının Al-i Suud'un Doğru İslam karşısındaki kötü, sömürgeci ve fitneci kimliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Suudi eş Şarkul Avsat gazetesi, Iraklı Şiiler'in büyük din alimi Ayetullah Sistani makamına karikatürize ederek saygısızlıkta bulunması, Iraklılar'ın geniş tepkisine yol açmıştır.

Bu bağlamda Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı Yüksek Konseyi Başkanı Ayetullah Muhammed Hasan Ahteri bugün yaptığı açıklamada, Al-i Suud rejimine bağlı basının Irak'ın büyük merciliğinin parlak ve manevi simasına yönelik iğrenç ve habis girişimini, kin ve telafi edici bir eylem olarak niteleyerek, bu hareketin Irak içinde ve dışında milyonlarca Şii, Sünni ve Hristiyan'ın temiz duygu ve inançlarına yönelik saygısızlık sayıldığını belirterek, eş Şarkul Avsat'ın bu küstahça ve akılsızca girişimini kınadı.

Görüşler